پرسش در مورد محصول #17205

آیا در خرید های بعدی می‌توان امیتاز گرفت ؟